Ekologi

Ekologi

Förstöra världen

Om man tog alla människor i världen och satte ut dem på en stor uppsättning vågar, skulle deras sammanlagda massa vara ca 300 miljoner ton. Om du sedan tog alla våra domesticerade gårdsdjur -kor, grisar, får och höns - och placerade dem på en ännu större uppsättning vågar, skulle deras massa uppgå till cirka 700 miljoner ton. I jämförelse – är den sammanlagda mängden av alla överlevande, stora, vilda djur - från piggsvin och pingviner till elefanter - mindre än 100 miljoner ton. Våra barnböcker, vår ikonografi och våra TV-skärmar är fortfarande fulla av giraffer, vargar och schimpanser, men i den riktiga världen finns väldigt få av dem kvar. Det finns cirka 80.000 giraffer i världen, jämfört med 1,5 miljarder nötkreatur; 200.000 vargar, jämfört med 400 miljoner tamhundar; 50 miljoner pingviner jämfört med 50 miljarder kycklingar; 250.000 schimpanser - i motsats till miljarder människor. Mänskligheten har verkligen tagit över världen.

De vilda girafferna och pingvinerna har ingen anledning att vara avundsjuka på de domesticerade korna och kycklingarna, emellertid. Ur ett snävt evolutionärt perspektiv är domesticerade arter en fantastisk framgångssaga. De är de mest utbredda djuren i världen. Tyvärr misslyckas detta evolutionära perspektiv att ta hänsyn till individuellt lidande. Domesticerade kor och höns kan mycket väl vara en evolutionär framgångssaga, men de är också bland de mest eländiga varelser som någonsin levat. Denna diskrepans mellan evolutionär framgång och individuellt lidande är en av de viktigaste lärdomarna i historien.