Vem domesticerade människan?

Ekologi

Vem domesticerade människan?

Les savants proclamaient jadis que la Révolution agricole fut un grand bond en avant pour l’humanité. Ils racontaient une histoire du progrès alimentée par l’énergie du cerveau humain. L’évolution produisait peu à peu des êtres de plus en plus intelligents. Les hommes finirent par être si malins qu’ils purent déchiffrer les secrets de la nature, lesquels leur permirent d’apprivoiser les moutons et de cultiver le blé. Dès lors, ils se firent une joie d’abandonner la vie éreintante, dangereuse et souvent spartiate des chasseurs-cueilleurs, pour se fixer et goûter la vie plaisante de fermiers repus.

Forskare hävdade tidigare att jordbruksrevolutionen var ett stort språng framåt för mänskligheten. De berättade en saga om framåtskridande drivet av mänsklig hjärnkraft. Evolutionen gav undan för undan upphov till alltmer intelligenta människor. Med tiden blev människorna smarta nog att kunna dechiffrera naturens hemligheter så att de kunde tämja får och odla vete. Så snart de lyckades med det lämnade de glatt det hårda, farliga och ofta spartanska livet som jägare-samlare och blev bofasta för att njuta av det behagliga, välnärda livet som jordbrukare. Denna saga är en fantasi. Det finns inga belägg för att människan blev intelligentare med tiden. Jägare-samlare kände till naturens hemligheter långt före jordbruksrevolutionen eftersom deras överlevnad hängde på en ingående kännedom om de djur de jagade och de växter de samlade. I stället för att förebåda en bekvämlighetens nya tidsålder kastade jordbruksrevolutionen ut bönderna i ett i allmänhet svårare och mindre tillfredsställande liv än det som jägare-samlare hade haft. De senare tillbringade sin tid på mer stimulerande och varierade sätt och löpte mindre risk att drabbas av svält och sjukdom. Jordbruksrevolutionen ökade visserligen den totala mängden livsmedel som stod till mänsklighetens förfogande, men detta omsattes inte i bättre kost eller i mer fritid. Det omsattes i stället i befolkningsexplosioner och övergödda eliter. Den genomsnittliga bonden arbetade hårdare än den genomsnittliga jägare-samlaren och fick i utbyte en sämre kost. Jordbruksrevolutionen var historiens största svindel.

Vem bar ansvaret? Inte kungar eller präster eller köpmän. Bovarna var en handfull växtarter, däribland vete, ris och potatis. Dessa växter domesticerade Homo sapiens snarare än vice versa.
Låt oss för ett ögonblick betrakta jordbruksrevolutionen ur vetets synvinkel. För 10 000 år sedan var vete bara ett av många vilda gräs, och dess förekomst var begränsad till ett litet område i Mellanöstern. Inom några årtusenden växte vete plötsligt över hela världen. Enligt de grundläggande evolutionära kriterierna för överlevnad och reproduktion har vete blivit en av de mest framgångsrika växterna i jordens historia. I trakter som Nordamerikas Great Plains, där inte ett enda vetestrå växte för 10 000 år sedan, kan man i dag vandra hundratals kilometer utan att stöta på någon annan växt. Globalt täcker vete 2,25 miljoner kvadratkilometer, tio gånger Storbritanniens yta. Hur gick detta gräs från att vara obetydligt till allestädes förekommande?

Det gjorde vetet genom att manipulera Homo sapiens för sina syften. Denna apa hade fört ett ganska behagligt liv med att jaga och samla till för cirka 10 000 år sedan, men började då satsa mer och mer på att odla vete. Under loppet av några årtusenden gjorde människor i många delar av världen föga mer från gryning till skymning än att ta hand om veteplantor. Det var inte lätt. Vetet krävde mycket av dem. Vetet tyckte inte om sten, så sapiens slet ont för att röja fälten. Vetet tyckte inte om att dela utrymme, vatten och näringsämnen med andra växter, så män och kvinnor slet och släpade dagen lång med att rensa ogräs under en brännande sol. Vetet kunde bli sjukt, så människorna måste vara på sin vakt mot larver och mjöldagg. Vetet var försvarslöst mot andra varelser som tyckte om att äta det, från kaniner till gräshoppssvärmar, så bönderna var tvungna att vakta och skydda det. Vetet var törstigt, så människor ledde vatten från källor och floder för att vattna det. Dess hunger tvingade till och med sapiens att samla djurspillning för att gödsla den jord där vetet skulle växa.

Homo sapiens kropp hade inte utvecklats för att utföra sådana uppgifter. Den var anpassad till att klättra i äppelträd och springa efter gaseller, inte till att röja undan stenblock och bära vattenhinkar. Ryggen, knäna, halsen och fotvalvet fick betala priset. Studier av gamla skelett tyder på att övergången till jordbruk medförde en mängd åkommor som diskförskjutning, ledinflammation och bråck. De nya jordbrukssysslorna tog vidare så mycket tid i anspråk att människor tvingades bosätta sig permanent intill sina vetefält. Detta förändrade deras levnadssätt i grunden. Vi domesticerade inte vetet; det var vetet som domesticerade oss. Ordet ”domesticera” är avlett från latinets domus, som betyder ”hus”. Vem bor i hus? Inte vetet, utan människorna. Hur lyckades vetet övertala Homo sapiens att byta ut ett ganska bra liv mot en eländig tillvaro? Vad hade det att erbjuda i gengäld?