Framtiden

Framtiden

Uppgradera världen

När vi tänker på framtiden tänker vi generellt på en värld där människor är identiska med oss på alla de viktiga punkterna, men åtnjuter bättre teknik som: laservapen, intelligenta robotar och rymdskepp som färdas med ljusets hastighet. De framtida teknikernas revolutionära potential är dock att ändra själva Homo sapiens, inklusive våra kroppar och våra sinnen, och inte enbart våra fordon och vapen. Det mest fantastiska med framtiden kommer inte att vara rymdskepp, men de varelser som flyger dem.

Människor kommer att uppgradera sig till gudar. Det vill säga, människor kommer att förvärva förmågor som tidigare ansågs gudomlig, såsom evig ungdom, tankeläsning, och förmågan att konstruera livet.

Fysiker definierar Big Bang som en singularitet. Det är en punkt där alla de kända naturlagarna inte fungerade. Inte heller tid existerade. Det är alltså meningslöst att säga att något existerade "före" Big Bang. Kanske närmar vi oss stadigt en ny singularitet, där alla de begrepp som ger mening till vår värld - jag, du, män, kvinnor, kärlek och hat – kommer bli irrelevant. Allt som händer bortom den punkten är meningslöst för oss.