From Natural Selection to Intelligent Design

Framtiden

From Natural Selection to Intelligent Design

I nästan fyra miljarder år har utvecklingen av livet på jorden styrts av ett naturligt urval. Det har funnits många fascinerande vändningar i livets spel, men grundreglerna har varit oförändrade. Exakt samma principer för det naturliga urvalet har format utvecklingen av bakterier i de ursprungliga oceaner, utvecklingen av dinosaurier i Jurassic perioden, utvecklingen av arkaiska människor i stenåldern och utvecklingen av Galapagos finkar under de senaste århundradena.
Inte alla människor accepterar denna idé. Religiösa fundamentalister insisterar på att intelligent konstruktion har format livet på jorden snarare än det naturliga urvalet. De hävdar att den intelligenta designen av en mäktig gud skulpterade giraffernas långa halsar, påfåglarnas färgglada svansar, och människornas jumbohjärnor. Utifrån vår vetenskapliga förståelse har dessa religiösa fanatiker helt misstagit sig. Livets tidigare historia har ingenting att tacka av gudomlig intelligens. Ironiskt nog kan dock fanatikerna mycket väl ha rätt om framtiden. Mycket snart, kan kanske det fyra miljarder år gamla lagarna av det naturliga urvalet störtas, och livet i universum kommer alltmer att formas av den intelligenta designen av gudomliga varelser. För inom en snar framtid kommer vi människor sannolikt att förvandla oss till gudalika varelser, som har gudomliga förmågor för skapande av design. Detta kommer att vara inte bara den största revolutionen på historiens tusentals år, men också den största revolutionen på miljarder år i biologin.
Ersättandet av det naturliga urvalet med intelligent design kan ske på något av följande tre sätt. Det första sättet är genom bioteknik. Biodesigners kan omforma organismernas former, förmågor och begär, i syfte att förverkliga någon förutfattad kulturell idé. Detta är inget nytt inom bioteknik i sig. Människor har använt selektiv avel, kastrering och andra former av bioteknik under minst 10.000 år. Men de senaste framstegen för vår förståelse för hur organismer fungerar, ner till de cellulära och genetiska nivåer, har öppnat upp för tidigare oanade möjligheter. Till exempel kan forskarna idag ta en gen från en manet som lyser i ett grönt fluorescerande ljus och implantera den i en kanin eller en apa, som då börjar glöda i ett grönt fluorescerande ljus. E. coli-bakterier har manipulerats genetiskt för att producera humant insulin och biobränsle. En gen som utvinns ur en arktisk fisk har införts i potatis, vilket gör växterna mer frosttåliga.
I större skala, har genetiker redan lyckats konstruera genialiska möss som visar förbättrat minne och inlärningsförmåga, och supermaskar som lever upp till sex gånger av sin normala livslängd. Det finns ingen teknisk anledning till att vi inte kunde börja konstruera supermänniskor också. Inom ett århundrade eller till och med några decennier skulle genteknik och andra former av biologisk maskinteknik kanske göra det möjligt för oss att göra långtgående förändringar, inte bara för vår fysiologi, immunförsvar, och den förväntade livslängden, men även för våra intellektuella och emotionella förmågor.
Det andra sättet för hur intelligent design kan ersätta det naturliga urvalet är ännu mer radikalt. Istället för att begränsa sig till att arbeta med organiska strukturer, kanske framtida designers mycket väl använder oorganiska delar och cyborgs. Cyborgs är levande varelser som kombinerar organiska delar med oorganiska, såsom en människa med bioniska händer.
På ett sätt är nästan alla av oss bioniska dessa dagar eftersom våra naturliga sinnen och kognitiva färdigheter kompletteras med enheter som glasögon, pacemakers, och datorer. Men på sikt kommer denna process sannolikt att gå mycket längre. Vi kan börja ha fler och fler oorganiska enheter anslutna direkt till våra kroppar. Enheter som kommer att vara oskiljaktiga från oss och som kommer att förändra våra förmågor, begär, personligheter och identiteter på ett grundläggande sätt.
Det finns redan fungerande prototyper av bioniska öron, ögon och lemmar som kan anslutas direkt till hjärnan. Dessa anordningar används för närvarande för att övervinna funktionshinder, men de kanske snart kan börja användas för att uppgradera förmågor. Nedan är ett fotografi av Jesse Sullivan som håller hand med Claudia Mitchell. Jesse och Mitchell förlorade sina armar i olyckor, och använder nu bioniska armar, som drivs av enbart tankekraft. Neurala signaler som anländer från hjärnan översatt av mikrodatorer till elektriska kommandon, och armarna rör sig därefter. När Jesse och Claudia vill höja sina armar gör de vad varje normal person omedvetet gör - och armarna lyfter.
At present these bionic arms are a poor replacement for our organic originals, but they have the potential for unlimited development. Bionic arms, for example, could be made far more powerful than the organic arms even of the world’s boxing champion. Bionic arms could be replaced every few years, or upgraded when a new model is developed. They could also be detached from the body and operated at a distance. And they could be multiplied at will. You could have six of them, like some Hindu goddess, instead of the miserly two of mere mortals.
För närvarande är dessa bioniska armar en dålig ersättning för våra organiska original, men de har potential för obegränsad utveckling. Bioniska armar till exempel, skulle kunna göras betydligt mer kraftfulla än de organiska armarna på en världsmästare i boxning. Bioniska armar skulle kunna bytas ut med några års mellanrum eller uppgraderas när en ny modell utvecklas. De kan också lösgöras från kroppen och manövreras på avstånd. Och de kunde multipliceras efter behag. Man kunde ha sex av dem, som en Hindu gudinna, i stället för enbart två som vi dödliga.
Samtidigt utvecklar nanotekniksexperter ett bioniskt immunförsvar, beståendes av miljontals nanorobotar som skulle bebo våra kroppar, öppna blockerade blodkärl, bekämpa virus och bakterier, eliminera cancerceller, och till och med vända åldringsprocesser. Ännu mer omvälvande projekt syftar till att skapa direkta tvåvägshjärn-datorgränssnitt som gör att datorer kan läsa de elektriska signalerna i en mänsklig hjärna, simultant som signaler sänds som hjärnan kan läsa. Sådana gränssnitt kan länka en hjärna direkt till Internet eller direkt koppla flera hjärnor till varandra och därigenom skapa ett slags interhjärn-net. Ingen vet vilken inverkan detta kan ha på människors medvetande och mänsklig identitet.
Slutligen kanske intelligent design kan utelämna organiska komponenter helt och hållet, och konstruera helt icke-organiska varelser. ”The Human Brain Project” som lanserades 2005, hoppas att kunna återskapa en fullständig mänsklig hjärna i en dator, med elektroniska kretsar i datorn som efterliknar neurala nätverk i hjärnan. Projektets ledare har hävdat att, med rätt finansiering, skulle vi inom ett decennium eller två kunna ha en artificiell hjärna inuti en dator som kan känna, prata och bete sig nästan som en människa. Om det lyckas skulle det innebära att efter fyra miljarder år av malandes runt inne i den lilla världen av organiska sammansättningar, kommer livet plötsligt bryta ut i den väldiga oorganiska sfären, redo att anta former bortom våra vildaste drömmar.
Inte alla forskare är överens om att hjärnan fungerar på ett sätt som motsvara dagens digitala datorer, så det är inte alls självklart att man någonsin skulle kunna skapa en levande hjärna inuti en dator. Men i april 2013 valde EU, Human Brain Project, till att vara deras vetenskapliga flaggskepp, vilket ger ett bidrag på över en miljard euro. Tillsynes verkar Européerna ta denna möjlighet på största allvar.
Sant är att de ansvariga i EU inte alltid lyckas förutspå framtiden korrekt. Och det skulle verkligen vara förvånansvärt om alla ovanstående utsikter realiseras fullt ut. Historien lär oss att det som verkar vara precis runt hörnet aldrig kanske förverkligas på grund av oförutsedda hinder, och att andra oanade scenarier kan komma att inträffa. Efter Hiroshima och Sputnik, började många att spekulera i att senast år 2000 skulle månen, Mars och även Pluto komma att översållas av atomdrivna rymdkolonier. Detta hände inte. Å andra sidan, förutsåg ingen Internet, vilket är mycket mer fantastiskt än att flyga till Mars.
Så det är bäst att inte betrakta ovanstående utsikter som profetior, utan som stimulans för vår fantasi. Vi kan inte vara säkra på hur snabbt och på vilket sätt som lagen om det naturliga urvalet kommer att störtas, men vi måste på största allvar börja tänka på hur man driver en värld som styrs av intelligent design. Människor kommer sannolikt att uppgradera sig till gudar, kunna forma och omforma sina kroppar, sina sinnen, och organen och sinnena av andra livsformer. Därav är den viktigaste frågan för mänskligheten i dag: "Vad vill vi bli?". Och eftersom vi snart skulle kunna utforma våra önskningar också, är den verkliga frågan vi står inför: "Vad vill vi ha att ha?" De som inte skräms av denna fråga har förmodligen inte gett den tillräckligt mycket tanke.