Kontakt

Kontakt

För TV-, Radio- och tidningsintervjuer kontakta: 
PR@ynharari.com

För bokning av föreläsningar - Vänligen titta på vårt schema och kontakta:
Booking@ynharari.com

För alla andra ärenden vänligen kontakta:  
Info@ynharari.com