Vetenskap & religion

Vetenskap & religion

Kontrollera världen

Det påstås ofta att vetenskap och religion är fiender eftersom både söker sanningen, men vardera finner en annan sanning.

Faktum är att vetenskap och religion är allierade. Vetenskapen är främst intresserad av makt. Religionen är intresserad framför allt av ordning. Tillsammans är de ett vinnande lag.

Vetenskapen är en mycket dyr angelägenhet, och den har lyckats åstadkomma underverk endast tack vare viljan hos regeringar och företag att kanalisera miljarder till forskning och utveckling. Regeringar och företag har finansierat vetenskapen inte av ren nyfikenhet, men eftersom de tror att det kan hjälpa dem att få mer makt och uppnå vissa omhuldade mål. Och vem sätter dessa mål? Inte vetenskapen - men religioner och ideologier.

Våra religiösa och ideologiska övertygelser är den yttersta källan till finansiering av vetenskapen, och i gengäld får de forma den vetenskapliga agendan och bestämma vad man ska göra med de resulterande upptäckterna.